Artfairs

PAN Amsterdam 2017

PAN Amsterdam 2017

19|11|2017 - 26|11|2017

stand# 64 Suzanne Jongmans | Les Deux Garçons | Arjan van Arendonk | Alexandra Roozen | Sandra Kruisbrink | Frode Bolhuis

Art The Hague 2017

Art The Hague 2017

04|10|2017 - 08|10|2017

stand# 24 Elke Lutgerink (solo) |  Johannes van Vugt | Margot de Jager

KunstRAI 2017

KunstRAI 2017

31|05|2017 - 05|06|2017

Suzanne Jongmans (solo) | Matijs van de Kerkhof | Sandra Kruisbrink | Alexandra Roozen | Arno Sijben

Rotterdam Contemporary

Rotterdam Contemporary

08|02|2017 - 12|03|2017

Suzanne Jongmans | Les Deux Garçons | Elke Lutgerink | Gies Backes stand #19

PAN Amsterdam 2016

PAN Amsterdam 2016

20|11|2016 - 27|11|2016

Alexandra Roozen - Suzanne Jongmans - Les Deux Garçons - Arjan van Arendonk - Isabella Werkhoven - Elke Lutgerink stand# 64

Art the Hague 2016

Art the Hague 2016

05|10|2016 - 09|10|2016

Hervé Martijn - Arjan van Arendonk - Les Deux Garçons - Bertil Nilsson stand# 21