Bertil Nilsson Eike Galerie WilmsSounds of Silence

CODA Museum presenteert vanaf 14 september de tentoonstelling Sounds of Silence.
In deze tentoonstelling zijn o.a. 7 werken te zien van Bertil Nilsson.

Deze tentoonstelling geeft bezoekers de gelegenheid aan het geluid van alledag te ontsnappen en te genieten van de stilte in de hedendaagse beeldende kunst.

 

Stilte is een schaars goed geworden. Geluid is overal; soms gewenst maar vaak ook ongewenst. Mensen worden dagelijks overladen met prikkels die een dwingend beroep doen op alle zintuigen. Sounds of Silence geeft bezoekers de gelegenheid aan het geluid van alledag te ontsnappen en te genieten van de stilte in de hedendaagse beeldende kunst.

Gastcurator Wim van der Beek maakte in opdracht van CODA directeur Carin Reinders een gevarieerde tentoonstelling met werk van 15 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Sounds of Silence openbaart wonderlijke fricties tussen de ervaring van geluid en stilte. Zo kan een schilderij van een voorbij denderende trein of het waarnemen van een explosie die op grote afstand plaatsvindt onverwacht verstilling oproepen.
De beleving van overweldigende stilte in de natuur gaat soms gepaard met (natuur)lawaai. De idylle van een waterval brengt ook de ervaring van onophoudelijk kletterend water met zich mee, terwijl de stilte in een ogenschijnlijk rustige leefomgeving plotseling ruw verstoord kan worden door een laagvliegende Boeing 737 of door luidruchtige toeristen die in een schilderij buiten beeld zijn gebleven.