Current exhibition

INNER WORLDS Michiel Kluiters & Lisanne Hoogerwerf

01|09|2024 - 12|10|2024

De tentoonstelling wordt op twee verschillende momenten geopend. Op zondag 1 september in bijzijn van Michiel Kluiters en op zondag 15 september (Ouverture) in bijzijn van Lisanne Hoogerwerf.

De tentoonstelling INNER WORLDS brengt de fascinerende werelden van twee kunstenaars samen: Lisanne Hoogerwerf en gastkunstenaar Michiel Kluiters. Beide kunstenaars creëren ruimtelijke werken die de grenzen tussen realiteit en verbeelding verkennen, elk met hun eigen unieke benadering. Waar Hoogerwerf speelse, dystopische landschappen bouwt en deze vastlegt in foto’s, richt Kluiters zich op de verstoring van onze ruimtelijke perceptie door middel van fotografische beelden en installaties die hij maakt aan de hand van zelfgebouwde architecturale modellen.

De fotowerken die bij Galerie Wilms getoond worden, roepen vragen op over de relatie tussen mens en ruimte, zichtbaarheid en onzichtbaarheid en de grens tussen realiteit en verbeelding. Deze tentoonstelling nodigt je uit om de complexe relatie tussen zichtbare en onzichtbare werelden te ontdekken en om je te verwonderen over de manier waarop beide kunstenaars hun binnenwereld en de wereld om ons heen opnieuw vormgeven en interpreteren.

***

In INNER WORLDS verkennen Lisanne Hoogerwerf en Michiel Kluiters op een poëtische en indrukwekkende manier het concept van ruimte en landschappen. Hoogerwerf’s werk bestaat uit zorgvuldig opgebouwde miniatuurlandschappen die zowel fictief als reëel aandoen. Geïnspireerd door haar innerlijke beeldenstroom en herinneringen, creëert zij met materialen als hout, zand, verf en karton dromerige en soms grimmige werelden. Deze landschappen, die soms verwijzen naar maatschappelijke thema’s zoals de vluchtelingencrisis en klimaatverandering, legt ze vast met haar camera voordat ze weer verdwijnen. Hoogerwerf speelt met tegenstellingen zoals utopie en dystopie, mens en natuur en schoonheid en grauwheid. Haar werelden zijn zowel concreet als illusoir, en bevinden zich in een schemergebied tussen realiteit en droom.

 

Hoogerwerf beschrijft haar werkwijze als intuïtief en experimenteel. Haar kleurrijke bouwwerken, opgebouwd op de vloer van haar studio, komen voort uit wekenlang geconcentreerd werken. De verlaten oorden die zij creëert, dragen een zekere rust in zich, maar ook een gevoel van verlatenheid en verval. Ze zoekt in haar werk naar de balans tussen ernst en speelsheid, en vermijdt bewust zwaarmoedigheid, ondanks de soms zware thema’s die haar inspireren.

***

Michiel Kluiters speelt met onze perceptie van ruimte door middel van monumentale, schilderachtige foto’s en interventies in de ruimte. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van architectuur, sculptuur en fotografie. Kluiters bouwt geïmproviseerde schaalmodellen in zijn studio, die hij vervolgens fotografeert. Zijn beelden roepen een vervreemdend effect op en lijken de kijker uit te nodigen om de afgebeelde ruimte te betreden en te verkennen. Dit spanningsveld tussen aanwezigheid en afwezigheid, realiteit en fictie, is kenmerkend voor zijn werk.

 

In zijn fotowerken speelt hij met de taal van architectuur. Hij benadert een lege ruimte alsof het een object betreft en is gefascineerd door hoe je hierbinnen kunt bewegen en de ruimte visueel kunt aftasten.
Door de schilderachtige textuur van de schaalmodellen, die haarscherp en sterk vergroot in beeld worden gebracht, wordt het oppervlak en elke oneffenheid zichtbaar. Schaal en oppervlakte willen daarin bijdragen aan een archaïsche vormentaal, waarbij de camerastandpunten, de kadrering, de belichting en de coulissewerking hun werk doen. Met klassieke beeldelementen zoals ramen en deuren, waar onze hersens door geprogrammeerd zijn, probeert Kluiters die beleving te versterken. Fascinerend is het wanneer het geschilderde platte vlak, de suggestie van ruimte in de foto, tezamen met de onduidelijkheid van de schaal de waarneming op de spits drijft.