Current exhibition

Stefan à Wengen | ANIMAL FARM

04|09|2022 - 08|10|2022
In het najaar van 2022 is het monumentale werk van de Duits-Zwitserse schilder Stefan à Wengen te zien bij Galerie Wilms. De tentoonstelling Animal Farm bevat zowel recent werk als werk uit de afgelopen decennia. De grote schilderijen en houtskooltekeningen tonen goed het talent van Stefan à Wengen en geven een kijk in zijn indrukwekkende oeuvre.
Tijdens de opening op zondag 4 september vanaf 15.00 uur geeft Edwin Becker, hoofdconservator van het Van Gogh Museum, een inleiding in het werk van Stefan à Wengen. De tentoonstelling loopt tot en met zaterdag 8 oktober.

Stefan a Wengen galerie wilms

 

Stefan à Wengen is één van de belangrijkste schilders van de hedendaagse figuratieve kunst in Duitsland. In zijn schilderijen en tekeningen verwijst à Wengen naar het zogenaamde culturele geheugen; naar de Westerse iconografie en haar beelden. Daarbij interpreteert hij deze beelden voortdurend en verweeft hij herhaaldelijk niet-Europese kunst en haar soms raadselachtige boodschappen in zijn thema’s.

Sinds de jaren negentig werkt à Wengen aan grote series die vragen over culture codes en denkbeelden onderzoeken. À Wengen kan zich soms jarenlang onderdompelen in een bepaalde thematiek, om zich vervolgens in een volgende serie weer op iets geheel nieuws te storten. Zijn veelzijdigheid doet denken aan Albrecht Dürer, die niet toevallig ook de inspiratie vormde voor één van à Wengen’s nieuwe werken: een levensgrote houtskooltekening van een neushoorn.

Het bijzondere aan à Wengen’s werken is dat ze een stevige conceptuele basis hebben, maar ook vanuit esthetisch oogpunt bijzonder rijk zijn. Hierdoor ontstaat een gelaagd beeld dat op meerdere wijzen te duiden valt. Waar de ene toeschouwer zich meteen aangetrokken voelt tot het beeld, zal juist het seriematige of het conceptuele idee van een reeks de aandacht trekken van een ander. Het is deze unieke dichtheid van esthetiek en concept die de aandachtige kijker veel te bieden heeft.

Het dier vormt een rode draad in het oeuvre van à Wengen en staat ook in de tentoonstelling Animal Farm centraal. Alleen al de betekenis van het woord ‘dier’, dat is afgeleid van het Latijnse animus en dat ‘adem’, ‘leven’ en vooral ‘ziel’ betekent, is een drijfveer voor à Wengen om in het dier te ontdekken wat we soms denken te zien in onszelf.

Hoewel Stefan à Wengen in Nederland nog niet zo bekend is, heeft hij internationaal zijn sporen al ruimschoots verdiend. Zijn werk wordt getoond in tal van exposities en is te vinden in belangrijke openbare en particuliere collecties in Duitsland, Nederland, Spanje, de VS en Zwitserland, waaronder Museum van Bommel van Dam, het Kunstmuseum Basel en het Kunstmuseum Luzern.

 

Les Deux Garçons | L’infini Mystique

14|10|2022 - 12|11|2022

Atelier Les Deux Garçons opent in het najaar van 2022 bij Galerie Wilms een nieuwe solotentoonstelling getiteld L’infini Mystique, dat zich in het Nederlands vertaalt als ‘De mystieke oneindigheid’. De tentoonstelling opent tegelijkertijd met en sluit naadloos aan bij de groepstentoonstelling Mystiek in het Limburgs Museum, waar naast Les Deux Garçons onder andere Wim Delvoye en Hans op de Beeck aan deelnemen.

L’infini Mystique toont beelden die allemaal een link hebben met het mystieke. Thema’s als devotie, vergiffenis en geloof komen terug in de werken, maar ook de drang naar omhelzingen en aanrakingen, een gevoel dat we sinds corona allemaal kennen. De beelden die te zien zijn tijdens L’infini Mystique zijn vaak rond, als een stevige omhelzing in al haar kwetsbaarheid. Soms zijn het bijna onmogelijke houdingen, zoals ook de pandemie ons deed aannemen.

Het coronatijdperk vergrootte de drang om te reizen, nieuwe herinneringen te maken en souvenirs mee naar huis te nemen. De antieke stenen en marmeren sokkels onder de beelden van kunstenaarsduo Les Deux Garçons zijn een verwijzing hiernaar. Ruim 200 jaar geleden maakten jonge edellieden na hun studie vaak een grand tour langs de belangrijke steden van Europa, zoals Parijs, Florence, Rome en Napels. Ze namen souvenirs mee van deze reizen, zoals een bronzen kopie van de David van Michelangelo. Les Deux Garçons zocht in coronatijd naar dit soort luxe souvenirs en het duo maakte als het ware een eigen grand tour langs bekende antiquairs en veilinghuizen. Ze gebruikten enkel de sokkels ervan om te verwijzen naar deze honger om te reizen.

De beelden in L’infini Mystique zijn doordrenkt van emoties; van de drang naar een omhelzing of knuffel en het verlangen naar reizen tot de angst om de wereld en de hoop een nieuwe, betere toekomst te vinden.

Les Deux Garçons Galerie Wilms

Het oeuvre van Atelier Les Deux Garçons is zeer divers en bestaat uit onder meer taxidermie (opgezette dieren), assemblages en bronzen beelden. De absurdistische, ontroerende of zelfs schokkende sculpturen confronteren de toeschouwer met de toevallige aspecten van ons bestaan, de subjectiviteit achter de noties van goed en kwaad of de zorgwekkende staat waarin de natuur zich momenteel bevindt.