De inleiding wordt verzorgd door Wim van der Beek, schrijver/kunstrecensent en onafhankelijk curator hedendaagse kunst.

4 kunstenaars sturen natuur in onverwachte richtingen

Niets is zó onvoorspelbaar en veranderlijk als de natuur. Natuurlijke processen en groeivormen en natuurverschijnselen zijn grillig en ongrijpbaar. Beeldende kunstenaars hebben door de eeuwen heen verwoede pogingen ondernomen om greep te krijgen op natuur en landschap, maar elke hernieuwde poging om onderdelen van het kameleontische fenomeen vast te leggen, ging gepaard met de constatering dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan ze ogenschijnlijk lijkt. Elke weergave van landschap of natuur is een momentopname, een reflectie van een kortstondige waarneming of gewaarwording die alleen in beeldende kunst kan worden vastgelegd en verduurzaamd.

 

De tentoonstelling ‘Het licht uit lucht gesneden’, waarmee Galerie Wilms vanaf 2 september het nieuwe culturele seizoen opent, confronteert de kijker zowel met de schoonheid en stilte als met het tijdelijke, enerverende, imponerende en ongrijpbare karakter van de natuur. Vier landelijk bekende kunstenaars die tot de vaste kern van de galerie behoren, openbaren in hun werk dat de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron is en een ongekend fenomeen dat alle ruimte biedt voor een oneindige reeks variaties en gezichtspunten. De tentoonstelling ontsluit 4 landschap- en natuurvisies die door de persoonlijke benadering en beeldtaal van de exposerende kunstenaars sterk van elkaar verschillen. Het idioom en het authentieke materiaalgebruik, de toegepaste technieken en het persoonlijke handschrift garanderen een eigen signatuur. Toch vinden Isabella Werkhoven, Sandra Kruisbrink, Margot de Jager en Warffemius elkaar in het besef dat natuur en landschap een breed scala van handreikingen bieden aan kunstenaars die reflectie van persoonlijke ervaringen, bevindingen en gemoedstoestanden willen verbinden met concrete waarnemingen, gewaarwordingen of aanknopingspunten.

 

Wie een beeld probeert te krijgen van de geschiedenis van natuur en landschap in de Nederlandse kunst van 1500 tot heden, zal ontdekken dat bijna elk kunstwerk dat binnen genoemd kader en tijdsbestek is gemaakt, een ultieme poging blijkt te zijn om de beschouwer het gevoel te geven dat hij in het kunstwerk wordt opgenomen. Feitelijk is elk kunstwerk dus een virtueel uitstapje, een avontuurlijke expeditie, een moment van eenwording met het open veld en met zinderende vergezichten of subtiel uitvergrote details waarop in de kunstwerken wordt ingezoomd. In het werk van Isabella Werkhoven, Sandra Kruisbrink, Margot de Jager en Warffemius is dat niet anders. Dit gegeven impliceert dat de 4 genoemde kunstenaars een kunsthistorische lijn doortrekken naar de actualiteit van de hedendaagse kunst.

 

tekst: Wim van der Beek, 2018